Made with MAGIX

Soraya’s hair and more

Dé kapsalon van Kerk en Zanen

Soraya’s hair and more Amerikalaan 53 2408 TV Alphen aan den Rijn Tel: 0612 385 687
Openingstijden: Dinsdag 09:00 tot 17:00 uur Woensdag 09:00 tot 17:00 uur Donderdag 09:00 tot 17:00 uur Vrijdag 09:00 tot 17:30 uur Zaterdag 08:00 tot 14:00 uur
Informatie over uw privacy, opgesteld conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wereldwijd bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). SORAYA'S hair and more, gevestigd aan Amerikalaan 53. 2408TV Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.sorayashairandmore.nl Amerikalaan 53 2408TV Alphen aan den Rijn Telefoon: 0612385687 Soraya Heineman is de Functionaris Gegevensbescherming van SORAYA'S hair and more. Zij is te bereiken via info@sorayashairandmore.nl Persoonsgegevens die wij verwerken: SORAYA'S hair and more verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam Geslacht Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Lijst met contactgegevens van de klant via een app Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sorayashairandmore.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: SORAYA'S hair and more verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Geautomatiseerde besluitvorming SORAYA'S hair and more neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SORAYA'S hair and more) tussen zit. SORAYA'S hair and more gebruikt het boekingssysteem van Salonized (www.salonized.com), dat op haar beurt verantwoordelijk is voor de bescherming van privacygegevens zoals aangegeven op haar website. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: SORAYA'S hair and more bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens zolang als de relatie met de klant bestaat, tenzij klant schriftelijk heeft aangegeven dit niet te willen. Naast de normale communicatie met de klant zullen deze gegevens worden gebruikt voor het bijhouden van de behandelingen die de klant heeft ondergaan (bijvoorbeeld het vastleggen van een haarkleur bij verven of merkenvoorkeur van de klant). Delen van persoonsgegevens met derden: SORAYA'S hair and more verstrekt geen informatie aan derden, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: SORAYA'S hair and more gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SORAYA'S hair and more en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sorayashairandmore.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SORAYA'S hair and more wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: SORAYA'S hair and more neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sorayashairandmore.nl.
Soraya’s hair and more
Dé kapsalon van Kerk en Zanen
Soraya’s hair and more Amerikalaan 53 2408 TV Alphen aan den Rijn Tel: 0612 385 687
Openingstijden: Dinsdag 09:00 tot 17:00 uur Woensdag 09:00 tot 17:00 uur Donderdag 09:00 tot 17:00 uur Vrijdag 09:00 tot 17:30 uur Zaterdag 08:00 tot 14:00 uur
Informatie over uw privacy, opgesteld conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wereldwijd bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).
SORAYA'S hair and more, gevestigd aan Amerikalaan 53, 2408TV Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.sorayashairandmore.nl Amerikalaan 53 2408TV Alphen aan den Rijn Telefoon: 0612385687 Soraya Heineman is de Functionaris Gegevensbescherming van SORAYA'S hair and more. Zij is te bereiken via info@sorayashairandmore.nl Persoonsgegevens die wij verwerken: SORAYA'S hair and more verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam Geslacht Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Lijst met contactgegevens van de klant via een app Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de nline activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sorayashairandmore.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: SORAYA'S hair and more verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Geautomatiseerde besluitvorming SORAYA'S hair and more neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SORAYA'S hair and more) tussen zit. SORAYA'S hair and more gebruikt het boekingssysteem van Salonized (www.salonized.com), dat op haar beurt verantwoordelijk is voor de bescherming van privacygegevens zoals aangegeven op haar website. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: SORAYA'S hair and more bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens zolang als de relatie met de klant bestaat, tenzij klant schriftelijk heeft aangegeven dit niet te willen. Naast de normale communicatie met de klant zullen deze gegevens worden gebruikt voor het bijhouden van de behandelingen die de klant heeft ondergaan (bijvoorbeeld het vastleggen van een haarkleur bij verven of merkenvoorkeur van de klant). Delen van persoonsgegevens met derden: SORAYA'S hair and more verstrekt geen informatie aan derden, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: SORAYA'S hair and more gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SORAYA'S hair and more en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sorayashairandmore.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SORAYA'S hair and more wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: SORAYA'S hair and more neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sorayashairandmore.nl.